VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU
Vùng cung vùng cầu - hỗ trợ kháng cự của cổ phiếu

VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU

KHÁI NIỆM:Hỗ trợ và kháng cự là những vị trí mà giá thường sẽ chững lại. Thông thường, hỗ trợ và kháng cự sẽ bao gồm một phạm vi giá.…

Continue Reading VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU

Hướng dẫn mở TK chứng khoán Online tại VPS hoàn toàn 100% – Không cần ký hồ sơ bản cứng

Mở tài khoản chứng khoán online - Xác thực online qua eKYC 100% - Không cần ký hồ sơ bản cứng. Tiết kiệm 99% thời gian cho nhà đầu tư.

Continue Reading Hướng dẫn mở TK chứng khoán Online tại VPS hoàn toàn 100% – Không cần ký hồ sơ bản cứng