Chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền

I. HIỂU VỀ DÒNG TIỀN

Đã bao giờ bạn gặp một cổ phiếu về cơ bản cả năm doanh nghiệp đều như vậy nhưng đùng một cái các yếu tố cơ bản vẫn vậy nhưng giá lại tăng rất mạnh chưa?

Nếu rồi thì câu trả lời ở đây chính là vì dòng tiền. Hiểu đơn giản thì dòng tiền chính là lượng tiền các nhà đầu tư rót vào mua cổ phiếu và nó liên tục dịch chuyển vì thế mà được gọi là dòng tiền.

Cổ phiếu có tốt đến mấy mà dòng tiền không chú ý thì cổ phiếu cũng không thể tăng được.

Chính vì vậy trong đầu tư lướt sóng việc quan sát dòng tiền vào ra cổ phiếu là một điều hết sức quan trọng và mang tính quyết định tới hiệu suất lướt sóng của nhà đầu tư.

Chúng ta cùng tham khảo một số ví dụ sau:

Nhà đâu tư có thể quan sát bất kỳ một cổ phiếu nào thì cũng đều bắt gặp một mẫu số chung với những cổ phiếu tăng giá đó là dòng tiền.

II. ÁP DỤNG THỰC TẾ

  1. Chỉ quan tâm khi cổ phiếu cho thấy có dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu (Dấu hiệu 1)
  2. Chỉ mua khi có sự xác nhận dòng tiền đó đang vào với xu hướng đẩy giá cổ phiếu đi lên. Bằng chứng cần tìm chính là những điểm break. (Dấu hiệu 2)

Ví dụ thực tế:

Trả lời