Price action | Hành động giá

I. Price Action là gì

Price Action là phương pháp giao dịch theo Hành Động Giá, và là phương pháp đã làm biết bao nhà giao dịch mê đắm bởi sự đơn giản đến mức thuần khiết của nó. Các Price Action Trader tin rằng giá là nguồn thông tin duy nhất mà chúng ta cần để có thể xây dựng nên 1 phương pháp giao dịch cung cấp 1 lợi thế cho mình, từ đó có thể đọc hiểu được thị trường và kiếm lợi nhuận. Price Action loại bỏ gần như hoàn toàn các thông tin gây nhiễu khác và chỉ tập trung vào Giá để phân tích.

II. Các Phương Pháp Ứng Dụng Thuần Hành Động Giá

1.Sóng Elliott

2.Hộp Darvas

Chiến lược giao dịch hiệu quả với chiếc hộp Darvas | TraderViet

3.Mây Ichimoku

Ichimoku - Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo - Investo

III. Ví Dụ Thực Tế

Trả lời