VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU
Vùng cung vùng cầu - hỗ trợ kháng cự của cổ phiếu

VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU

KHÁI NIỆM:Hỗ trợ và kháng cự là những vị trí mà giá thường sẽ chững lại. Thông thường, hỗ trợ và kháng cự sẽ bao gồm một phạm vi giá.…

Continue Reading VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU