VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU
Vùng cung vùng cầu - hỗ trợ kháng cự của cổ phiếu

VÙNG CUNG VÙNG CẦU – HỖ TRỢ KHÁNG CỰ CỦA CỔ PHIẾU

KHÁI NIỆM:

Hỗ trợ và kháng cự là những vị trí mà giá thường sẽ chững lại. Thông thường, hỗ trợ và kháng cự sẽ bao gồm một phạm vi giá. Lấy ví dụ, vùng hỗ trợ sẽ là nơi nhu cầu mua áp đảo, ngăn chặn một sự sụt giảm của giá. Vùng kháng cự sẽ là nơi áp lực bán áp đảo, ngăn chặn sự gia tăng của giá.

Untitled

SỰ HÌNH THÀNH KHÁNG CỰ:

Nếu bạn mua một cổ phiếu ở mức giá 8, nhìn nó tăng lên mức giá 12 trước khi giảm trở lại về 8, bạn có thể sẽ nói rằng: “ Nếu nó về lại 12, tôi sẽ bán!” Điều này xảy ra tương tự nếu những người khác cũng làm như vậy. Giả sử giá cổ phiếu tăng lên 12, bạn và những người khác bán cổ phiếu của mình khiến giá của cổ phiếu như bị va vào một bức tường gạch và dội ngược lại. Cuối cùng, những người bán đã bán hết số cổ phiếu họ đang nắm giữ, tạo điều kiện cho lực mua phía bên dưới hấp thụ và đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, vượt qua kháng cự phía trên.

1

SỰ HÌNH THÀNH HỖ TRỢ:

Bạn đã bao giờ muốn mua một cổ phiếu, nhưng nó lại tăng mạnh và vọt ra khỏi tầm tay của bạn? Những người khác cũng đều có cảm giác y hệt như vậy. Họ thề rằng ngay khi cổ phiếu trở về giá mà họ muốn mua, họ sẽ chụp lấy cơ hội đó. Và họ làm thế thật. Điều đó tạo ra một mức giá sàn cho cổ phiếu, nó sẽ hỗ trợ cho cổ phiếu đó và đẩy giá lên cao nếu nhu cầu mua đủ lớn. Tuy nhiên, nếu người bán chiếm ưu thế, họ sẽ làm cho giá cổ phiếu tiếp tục giảm xuống, xuyên qua mức sàn đó, và đưa giá xuống các mức thấp hơn.

2

Ý NGHĨA:

Đó là cách thức các vùng hỗ trợ và kháng cự hình thành. Nó chính là hàng động của cung và cầu. Bí quyết để chiến thắng là dự báo được các vùng giá mà hỗ trợ và kháng cự có khả năng sẽ hình hành. Xuyên suốt phần còn lại của phần 2 Phân tích kỹ thuật này. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại hỗ trợ và kháng cự khác nhau, đồng thời chỉ ra chúng ta cần xác định những gì.

3

Trả lời